Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Preserve Jars by Mathias Hahn

Mathias Hahn has brought the old traditional preserving jar to us in a new light in this colourful collaboration with Austrian jam producers Staud’s Vienna.

Source: Dezeen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου