Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

impossible architecture


Filip Dujardin impossible architecture
It might look like a garbage, but it is architecture!


Check out more at www.filipdujardin.be
Written by Guest Blogger Anita Wu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου